Privacy & cookie policy

Oudefotoboeken.nl, gevestigd aan Binnenhof 16, 3911 NP Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oudefotoboeken.nl
Binnenhof 16, 3911 NP Rhenen
0317 - 61 43 10
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oudefotoboeken.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Volledige naam
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Provincie
  • Land
  • IBAN
  • IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oudefotoboeken.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te reageren op bericht van u op onze website.

- Uw bestelling te verwerken en uw betaling te verifiëren.

- Uw product te kunnen bezorgen.

- Uw bestelling te verwerken in onze boekhouding.

- Te verifiëren dat u een zakelijke klant bent en BTW-vrij te kunnen leveren aan buitenlandse klanten.

- Wij bewaren uw IP-adres zodat wij weten dat u op de website was, om u een goede website te kunnen blijven aanbieden en om bepaalde IP-adressen te kunnen blokkeren. In Google Analytics is je IP-adres wel geanonimiseerd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oudefotoboeken.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oudefotoboeken.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oudefotoboeken.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens gedurende de verplichte bewaartermijn van 7 jaar. Ordergegevens ouder dan 7 jaar worden na deze periode automatisch geanonimiseerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oudefotoboeken.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oudefotoboeken.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oudefotoboeken.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oudefotoboeken.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

__utma
Cookie: Google Analytics
Functie:  Bevat een extra veiligheidscheck voor Google Analytics en geeft de gebruiker een uniek ID.
Bewaartermijn: 2 jaar.

__utmb
Cookie: Google Analytics
Functie: Houdt de sessie van een gebruiker bij.
Bewaartermijn: 30 minuten.

__utmc
Cookie: Google Analytics
Functie: Toegevoegd voor 'backwards compatibility' met oudere trackingcodes
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

__utmz
Cookie: Google Analytics
Functie: Bekijkt van welke website een gebruiker komt.
Bewaartermijn: 6 maanden.

__utmt
Cookie: Google Analytics
Functie: Aanvragen reguleren om overbelasting te voorkomen.
Bewaartermijn: 10 minuten.

Frontend
Cookie: Magento
Functie: deze cookie bevat uw sessie-ID op de server.
Opslagperiode: Tot het einde van de sessie.

frontend_cid
Cookie: Magento
Functie: wordt gebruikt om u te volgen wanneer u naar een andere pagina gaat. Hierdoor kunnen uw instellingen worden opgeslagen en blijft u ingelogd.
Opslagperiode: Tot het einde van de sessie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oudefotoboeken.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oudefotoboeken.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oudefotoboeken.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].